کاربرد فناوری نانو در کشاورزی
کاربرد فناوری نانو در محیط زیست

فناوری نانو کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشیده و می تواند راه حل قطعی مشکلات زیست محیطی باشد. استفاده از فناوری نانو در محیط زیست در بسیاری از کشورهای جهان و ایران در حال توسعه است. حفظ منابع طبیعی و محدود بودن این منابع موجب شده تا کاهش آلودگی منابع آبی، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از انهدام گونه های زیستی دارای اهمیت بیشتری باشد.
این روزها اغلب افراد از نقش موثر فناوری نانو در محیط زیست آگاهی دارند و محصولات نانو ساختار مورد حمایت مصرف کننده ها قرار می گیرند. فناوری نانو در 2 حوزه اصلی محیط زیست به صورت هدفمند استفاده می شود.


الف- فناوری نانو در محیط زیست و پالایش آلاینده ها


برای کنترل آلودگی محیط زیست می بایست به صورت دائمی آلاینده های زیست محیطی پالایش و رصد شوند. این مهم فعالیتی همه جانبه را می طلبد که نهادهای زیادی در آن شرکت دارند. جمع آوری داده های منطقه ای می تواند در برنامه ریزی های آینده و سیاست های جلوگیری از گسترش آلودگی ها موثر باشد. برای دستیابی به این هدف همکاری سازمان محیط زیست با صنایع و نهادهای ذیربط الزامی است. کنترل آلودگی ها امری دشوار است ولی با استفاده از نانو حسگرها به سادگی امکان پالایش آلاینده ها و کنترل میزان آلودگی وجود دارد. نانو حسگرها می توانند همه نقاط را زیر نظر داشته باشند و با کمترین هزینه بیشترین کارایی را داشته باشند. نانو حسگرها بدون نیاز به منابع برق مستقیم با حداقل انرژی برای زمان زیادی فعال هستند.


ب- فناوری نانو در محیط زیست و رفع آلودگی ها


جمع آوری داده ها اولین اقدام برای حفظ محیط زیست است ولی بزرگترین چالش موجود، حذف آلودگی ها برای از بین بردن مشکلات زیست محیطی است. آلودگی هوا ، آب و خاک تاثیر مخربی روی زندگی بشر در دراز مدت خواهند داشت. حذف آلودگی از منابع اولیه بهترین راهکار برای حفظ منابع طبیعی است. فناوری نانو در محیط زیست امکان جلوگیری از آلودگی ها و پساب صنایع و فاضلاب شهری را میسر می کند. برای اینکه آلودگی ها به حداقل برسد می بایست فناوری نانو در محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. نانو زیست حسگرها با تشخیص میزان آلایندگی کمک موثری در شناسایی آلاینده ها هستند ولی تولید محصولات نانو به عنوان جلوگیری از افزایش آلودگی به همه شهروندان توصیه می شود.


محصولات فناوری نانو در محیط زیست


نانو حسگرها برای شناساگرهای آلاینده‌های هوا و تشخیص آلودگی هوا در ایستگاه های هواشناسی و کنترل آلودگی نصب می شوند و آلودگی های هوا را رصد می کنند.
نانو صافی ها برای تصفیه آب و پساب شهری مورد استفاده قرار می گیرند. منابع آبی در کشور ایران به سرعت در حال کاهش است و لزوم استفاده از فناوری نانو در محیط زیست کشور بیشتر احساس می شود.
کاتالیزگرهای زیست محیطی برای پالایش آب و هوا به کار می روند و از بهترین تصفیه کننده های خروجی اگزوز خودروها هستند.

با مراجعه به فروشگاه نانویاب می توانید بسیاری از محصولات زیست محیطی نانو را مشاهده کنید.