Nanotechnology-Cancer-Treatment
یافته های جدید از درمان سرطان با فناوری نانو

یکی از حوزه های مهم که تکنولوژی نانو در آن وارد شده، بخش سلامت و پزشکی است. به طور کلی در دو بخش سایت تجهیزات پزشکی و بخش درمان از فناوری نانو استفاده می شود. درمان بیماری های صعب العلاج از جمله انواع سرطان همیشه مورد توجه محققین در حوزه پزشکی بوده است. سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در همه کشورهای جهان است که محدود به سن خاصی نیست. تشخیص زودهنگام سرطان مهم ترین عامل در جلوگیری از پیشرفت آن است. متاسفانه در اغلب موارد تشخیص بیماری بسیار دیر اتفاق می افتد و زمان طلایی برای درمان این بیماری مهلک از دست می رود. یافته های جدید راه هایی تازه از درمان سرطان با فناوری نانو را معرفی کرده که با استقبال زیادی روبرو شده است.


درمان سرطان با فناوری نانو


متداول ترین راه برای تشخیص سرطان انجام آزمایشات بالینی و عکسبرداری است که در آن تغییرات سلول ها و بافت ها بررسی می شود. تشخیص تغییرات سلولی در مراحل اولیه بسیار مهم است و به روند درمان بیماری کمک می کند. به این ترتیب هر چه تغییرات سلولی کمتری رخ دهد شانس درمان و بهبودی بیشتر خواهد شد. برای پزشک و بیمار هر دو مهم است که کوچکترین تغییر شناسایی شود. متخصصین علوم پزشکی برای درمان سرطان با فناوری نانو می توانند تغییرات سلولی را در بدو امر رویت کنند. حساسیت بالای استفاده از نانو در تشخیص بیماری ها بسیار بالاست و حتی اگر در صد بسیار کمتری از سلول ها تحت تاثیر باشند، شناسایی می شوند.
درمان سرطان با فناوری نانو و نانو ساختارها مورد توجه پژوهشکده های بین المللی بزرگ قرار گرفته است. نانو ساختارها می توانند آنالیز سلولی را با حساسیت زیادی انجام دهند و سلول های سرطانی در حد نانومتر را شناسایی کنند. بدون تردید نانو تکنولوژی سبب تغییرات ریشه ای در درمان بیماری سرطان شده که روی سلامت بیماران تاثرگذار است.


کاربردهای فناوری نانو در درمان سرطان


شیوه های نوین درمان سرطان با فناوری نانو هنوز به تکامل نرسیده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. اما آنچه مسلم است روند سرطانی شدن سلولی ابتدا در مقیاس نانو رخ می دهد و تکنولوژِی نانو در تجهیزات پزشکی قادر به تشخیص آن است. ساخت دستگاه هایی در مقیاس نانو برای تشخیص و جلوگیری از پیشرفت سرطان سینه و غدد بدخیم دیگر یکی از دستاوردهای نانو تکنولوژی است که در حوزه پزشکی بسیار با اهمیت می باشد.
فناوری نانو در درمان سرطان تحولی در داروهای خاص بیماران هم به وجود آورده است. امکان شخصی سازی درمان با تولید داروهایی که به طور دقیق برای نوع مشخصی از سرطان امکان پذیر است. به این ترتیب هر بیمار می تواند دارویی مختص خود را با ساختار مولکولی مشخص دریافت کند.
برای درمان سرطان با فناوری نانو روی تجهیزات پزشکی هم تحقیقاتی انجام شده است. تجهیزات پزشکی تصویربرداری و تشخیص تومورهای سرطانی رایج در مراکز پزشکی قادر به شناسایی سلول های سرطانی در مراحل بحرانی هستند ولی قادر به تشخیص ساختار تغییر یافته در حد نانو نمی باشند. ادوات نانو امکان تصویربرداری و تشخیص تومورهای بدخیم خیلی کوچک در حدود 100 هزار سلول سرطانی را دارند. در حالیکه ادوات پزشکی فعلی قادر به تشخیص چند میلیون سلول سرطانی بوده و تغییرات کمتر را نشان نمی دهند.